کتاب-رضا-علیجانی

گردش به سمت یهودستیزی

گردش به سمت یهودستیزی

احمد زیدآبادی - سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای تأسیس، تفکیک بین یهودیت و مرام سیاسی صهیونیسم و در واقع نفی و تقبیح یهودستیزی بوده است. اسرائیل این سیاست را "ریاکارانه" دانسته و معمولاً مدعی بوده است که جمهوری اسلامی در اصل یهودستیز است اما آن را در پشت...

الهه امانی:  ملاحظاتی پیرامون مبارزه‌ی زنان در جهان برای آزادی و برابری

الهه امانی:  ملاحظاتی پیرامون مبارزه‌ی زنان در جهان برای آزادی و برابری

ملاحظاتی پیرامون مبارزه‌ی زنان در جهان برای آزادی و برابری و‌ علیه اقتدارگرایی در سال ۲۰۲۲: سال گذشته‌ی میلادی (۲۰۲۲) علی‌رغم چالش‌های فراوان، سال پرباری در مبارزات زنان جهان برای برابری جنسیتی بود. زنان و تمام انسان‌هایی که حقوقشان از نابرابری‌ها و خشونت‌های...